Website Preloader

BIURO RACHUNKOWE LUBLIN – LUBARTÓW

Nowy wymiar
księgowości

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA – ROZLICZENIA ZAWSZE NA CZAS – WYKWALIFIKOWANA KADRA – ZAWSZE NA BIEŻĄCO Z NOWOŚCIAMI PODATKOWYMI

Kadry i płace

Księga Handlowa

KPiR

Ryczałt

Powierzając nam księgowość oraz sprawy pracownicze swojej firmy zapewnimy Ci spokój, bezpieczeństwo i profesjonalizm

01

Zakładasz działaność?

Zakładanie działalności gospodarczej to szereg decyzji i obowiązków, od których spełnienia może zależeć przyszłe powodzenie całego przedsięwzięcia. Profesjonalne wsparcie księgowe pozwala uniknąć typowych błędów, a przede wszystkim wybrać rozwiązania najbardziej korzystne dla firmy i osób ją zakładających.

Zakładanie działalności gospodarczej Lublin

Wybór formy prowadzenia działalności – Mogą Państwo założyć działalność gospodarczą we własnym imieniu (jednoosobowa działalność gospodarcza), lub w formie spółki handlowej lub osobowej. Podpowiemy która forma będzie najbardziej korzystna ze względów podatkowych i księgowych właśnie dla Państwa. Pomożemy także przy wyborze formy opodatkowania – w formie jednoosobowej działalności mogą Państwo zdecydować się na Ryczałt Ewidencjonowany, Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów lub w niektórych wypadkach także Kartę Podatkową. Istnieje także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej nie będąc jednocześnie podatnikiem VAT.  Zakładanie działalności od strony formalnej – Zakładając działalność gospodarczą należy wypełnić formularz Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEiDG), a w przypadku spółek także złożyć stosowne dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgłoszenia, deklaracje, sprawy pracownicze oraz wiele różnych spraw. A jest tego naprawdę dużo! Przeprowadzimy Państwa przez cały proces!

WIADOMOŚĆ

Napisz do nas!

Wysyłając wiadomość, akcpetujecie Państwo niniejszą Politykę Prywatności

Kompleksowa księgowość

Współpracując z nami, będziesz miał więcej czasu na rozwijanie swego biznesu. Skupisz się na tym, co najważniejsze w twojej firmie, dzięki czemu łatwiej osiągniesz sukces.

Bezpieczeństwo dokumentów

Nie przechowuj u siebie ważnych dokumentów księgowych oraz rozliczeniowych – u nas będą bezpieczene i co najważniejsze – gdy przyjdzie kontrola skarbowa – wszystko będzie w jednym miejscu!

Pełne wsparcie

Każdy Klient jest dla nas priorytetowy! Każdego traktujemy indywidualnie, każdy otrzymuje wsparcie i garść wyjaśnień – gdy przepisy stają się nie jasne.

Biuro rachunkowe Lublin

W trosce o Twój biznes

W dzisiejszych czasach biuro rachunkowe musi podołać wyzwaniom związanymi z rosnącymi w szybkim tempie potrzebami Klientów, oraz przepisami zmieniającymi się niemalże każdego dnia.
Przedsiębiorcy oczekują od nas terminowego rozliczania dokumentów, pełnego wsparcia w zakresie księgowym, wsparcia przy rozliczaniu pracowników, wyjaśnienia zmieniających się przepisów,
doskonałego kontaktu mailowego czy telefonicznego.
Biuro rachunkowe „SOWA” Lublin jest właśnie takim miejscem!
Wychodzimy na przeciw naszym Klientom oferując im najwyższą jakość świadczonych usług na każdym etapie współpracy.

O NAS

SOWA Biuro Rachunkowe Monika Sowa jest firmą oferującą usługi dla podmiotów jednoosobowych, jak również spółek prawa handlowego. Chce zrozumieć ich potrzeby i wspierać w rozwoju, zapewniając bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej poprzez świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie księgowości, podatków i finansów.

Pomaga w tym zdobyte doświadczenie, ale również nastawienie na ciągły rozwój poprzez zdobywanie wiedzy i reagowanie na potrzeby Klientów.

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest to narzędzie księgowe służące do bieżącej ewidencji księgowej, która służy do księgowania wszelkich przychodów oraz wydatków Twojej firmy. Jest to najprostsza forma rozliczania się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym

Fundusze Europejskie

Kompleksowe usługi dotyczace rozliczania wsparcia na rozpoczoczecie działalności gospodarczej ze środków eurpejskich, rozliczanie dotacji, funduszy oraz wsparć pomostowych.

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania.

Rozliczanie osób fizycznych

W naszej ofercie także rozliczanie osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczej: sporządzanie rozliczeń rocznych PIT, rozliczenia najmu, pomoc w kontakach z ZUS oraz US.

Księga Handlowa

Księgi handlowe to bardzo skrupulatne zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, które wydarzyło się w firmie. W księgach znajdują się wykazy obrotów, sald i inwentarz (aktywa i pasywa) przedsiębiorstwa. Prowadzenie ksiąg rachunkowych potocznie bywa nazwane pełną księgowością.

Pełne wsparcie

Zawsze możecie Państwo liczyć na pełne i rzetelne wsparcie z naszej strony w kwestiach księgowych. Każdy Klient zawsze otrzyma należyte wsparcie na każdej płaszczyźnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

OFERTA

KPIR
KADRY I PŁACE
księga handlowa
ryczałt
osoby fizyczne
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, wypełnianie  plików JPK (JPK-VDEK , KPK)
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT UE, Export, Import, Procedury, VAT-9M, VAT-8M
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla banków,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla urzędu statystycznego,
 • sporządzanie dokumentacji do sądu rejestrowego,
 • rozliczanie różnic kursowych
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE i FP
 • wykonywanie czynności w okresie zawieszenia i po zamknięciu działalności gospodarczej
 • wypełnianie i aktualizacja dokumentów rejestracyjnych oraz wniosków urzędowych ( o niezaleganiu w rozliczeniach publiczno-prawnych, zwroty za kasę fiskalną, PCC, SD, inne)
 • pomoc przy zakładaniu firmy/ działalności gospodarczej

KADRY

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie kartotek czasu pracy
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń)
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne)
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

PŁACE

 • sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • rozliczanie PPK
 • wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników bądź nabywaniem praw do zasiłków
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)
 • Opracowanie instrukcji wewnętrznych (np. obiegu dokumentów, kasowej, polityki rachunkowości , plan kont)
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT/PIT)
 • sporządzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań okresowych
 • sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, wypełnianie plików JPK (JPK-VDEK , KPK)
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT UE, Export, Import, Procedury, VAT-9M, VAT-8M
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla banków,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla urzędu statystycznego,
 • sporządzanie dokumentacji do sądu rejestrowego,
 • rozliczanie różnic kursowych
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE i FP
 • wykonywanie czynności w okresie zawieszenia i po zamknięciu działalności gospodarczej
 • wypełnianie i aktualizacja dokumentów rejestracyjnych oraz wniosków urzędowych ( o niezaleganiu w rozliczeniach publiczno-prawnych, zwroty za kasę fiskalną, PCC NIP-8, NIP-2 SD)
 • pomoc przy zakładaniu firmy/ działalności gospodarczej
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, wypełnianie  plików JPK (JPK-VDEK , KPK)
 • prowadzenie ewidencji dla celów VAT UE, Export, Import, Procedury, VAT-9M, VAT-8M
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla banków,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dla urzędu statystycznego,
 • sporządzanie dokumentacji do sądu rejestrowego,
 • rozliczanie różnic kursowych
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE i FP
 • wykonywanie czynności w okresie zawieszenia i po zamknięciu działalności gospodarczej
 • wypełnianie i aktualizacja dokumentów rejestracyjnych oraz wniosków urzędowych ( o niezaleganiu w rozliczeniach publiczno-prawnych, zwroty za kasę fiskalną, PCC, SD, inne)
 • pomoc przy zakładaniu firmy/ działalności gospodarczej
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT
 • rozliczanie najmu
 • pomoc w kontaktach z US lub ZUS

Fundusze unijne

Szczególnie bliskim tematem są dla nas fundusze unijne – rozliczaniem projektów finansowanych ze środków unijnych zajmujemy się od 2006 roku. Są to zarówno dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe uczestnika projektu,
jak i środki przeznaczone na szeroko rozumiane szkolenia beneficjentów projektów i związana z nimi sprawozdawczość.

Nasze usługi dedykowane są również dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą oraz mikro,
małych i średnich firm każdej branży.

TELEFON

ADRES

ul. Bolesława Prusa 38
21-100 Lubartów

ul. Laurowa 16/lok.u 5
20-152 Lublin

NIP: 7132758424

Polityka Prywatności

Website Preloader