Website Preloader

Dziś przekazujemy dla Państwa nowe rozwiązanie w ramach serwisu e-Urząd Skarbowy.

Otóż od 7 lipca działa E-US, czyli serwis informacyjno-transakcyjny e-Urząd Skarbowy. e-US  to serwis, w którym, według założeń KAS, podatnicy szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Platforma umożliwia zarówno załatwienie spraw z kręgu finansów osobistych, jak i z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Na platformie znajdziemy zarówno wykaz otrzymanych mandatów, jak i wszystkie akty notarialne, złożymy podania o wydanie zaświadczenia, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, wyślemy za pośrednictwem platformy czynny żal.  

Do e-Urzędu Skarbowego można się zalogować na trzy sposoby:

 • przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna),
 • przez aplikację mObywatel,
 • danymi podatkowymi – autoryzującymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Pod login.gov.pl kryje się kilka możliwości logowania. Tu można zalogować się za pomocą profilu zaufanego, aplikacji e-dowód, a także przez bankowość elektroniczną.

Co można zobaczyć po zalogowaniu do serwisu?

Po zalogowaniu do e-Urząd Skarbowy podatnicy mogą przede wszystkim przeglądać  dokumenty dotyczące spraw finansowych i majątkowych. 
Ciekawy może tu okazać się fakt, że w e-US znajdziecie Państwo akty notarialne.Trzeba wyjaśnić bowiem, że urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o tym, jakie nieruchomości: domy, mieszkania, grunty, Państwo posiadają. Wynika to z faktu, że na notariuszach ciąży obowiązek przekazywania organom podatkowym:

 • aktów notarialnych,
 • zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • europejskich poświadczeń spadkowych.

W e-Urzędzie Skarbowym znajdują się też zeznania podatkowe podatnika oraz dokumenty źródłowe tj. PIT-11, PIT-40. Tu także mogą Państwo sprawdzić termin zwrotu podatku wynikającego ze złożonego zeznania. 

Jakie sprawy można załatwić  w e-Urzędzie Skarbowym?

Elektronicznie złożymy:

 • wniosek o zaświadczenie o dochodach. Według danych udostępnionych na stronie podatki.gov.pl, zaświadczenie o dochodach będzie wydawane w kilka minut.

W e-Urzędzie Skarbowym możemy także złożyć:

 • wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu i składkach,
 • wniosek o stwierdzenie nadpłaty – formularz na podstawie, którego urząd zwraca nadpłacony podatek,
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań – formularz umożliwiający zaliczenie przysługującej nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych. 

 E- Urząd Skarbowy pozwala także na złożenie:

 • wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty np. jeśli błędnie Państwo oznaczą przelew i urząd skarbowy nie jest w stanie go prawidłowo zaksięgować, 
 • czynnego żalu, czyli zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, 
 • a także zawiadomienia ZAW-NR.
Website Preloader