Website Preloader

Z dniem 01.07.2022 weszła w życie kolejna Nowelizacja Polskiego Ładu . Dzisiaj przedstawię kilka najważniejszych zmian, które dotyczą  podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów:

  • Możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 według skali podatkowej
  • Możliwość rezygnacji z ryczałtu od lipca 2022 roku i przejście na skalę podatkową
  • Zmiana terminów zapłaty ryczałtu
  • Zmiana terminu składania zeznania rocznego
  • Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od przychodów

Możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 według skali podatkowej

Przedsiębiorca, który w roku 2022 korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ma możliwość wybrania opodatkowania działalności gospodarczej według skali podatkowej.

Spowodowane to jest zmianą w skali podatkowej w trakcie roku (zmiana z 17 na 12 proc. stawki PIT, likwidacja ulgi dla klasy średniej). Wybór ten dokonają po zakończonym 2022 r. w rozliczeniu roczynym .

Możliwość rezygnacji z ryczałtu od lipca 2022 roku i przejście na skalę podatkową

Przedsiębiorca w terminie do 22 sierpnia 2022 roku może złożyć zawiadomienie o rezygnacji od 1 lipca 2022 z opodatkowania działalności na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz skali podatkowej.  Nie ma żadnego obowiązującego wzoru takiego oświadczenia. Ważne jest, aby z niego wynikało, że podatnik rezygnuje od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku z opodatkowania ryczałtem na rzecz skali podatkowej. Oświadczenie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemnie.

Zmiana terminów zapłaty ryczałtu

Ulega skróceniu czas zapłaty za grudzień lub IV kwartał roku. Nowy termin zapłaty upływać będzie 20 stycznia. Za rok 2022 jeszcze nadal obowiązuje dotychczasowy termin zapłaty – 28.02.2023 roku.

Zmiana terminów składania deklaracji

Od 1 stycznia 2023 roku termin na składanie PIT-28 dla osób rozliczających się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych upływać będzie 30 kwietnia kolejnego roku. Podatnicy będą więc mieli więcej czasu na składanie zeznań rocznych.

Odliczenie składek zdrowotnych

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne od przychodu w wysokości 50 proc. zapłaconych składek.

Website Preloader